DE VITALITEITSCAFETARIA

AANBIEDERS & DEELNEMENDE ZORGORGANISATIES

DE VITALITEITSCAFETARIA

AANBIEDERS & DEELNEMENDE ZORGORGANISATIES

AANBIEDERS

FitzMe

Goed voor jezelf zorgen en voor elkaar! Dat doe je samen met FitzMe.
(Duurzaam gedrag veranderen met FitzMe)

Steeds meer organisaties investeren in vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en/of werkgeluk. Dit doen zij vanuit het besef dat gelukkige medewerkers bovengemiddeld verbindend, creatief, productief, flexibel en gezond zijn. Juist wanneer deze verbinding op afstand is, wanneer de druk extra hoog is en wanneer protocol boven alles lijkt te gaan staat deze vitaliteit en duurzame inzetbaarheid onder druk. FitzCompany toont flexibiliteit in haar aanbod en zorgt dat het altijd past, ook nu in deze bizarre tijd, juist nu.

FitzCompany heeft een compleet aanbod van producten en diensten gericht op vitaliteit. We bekijken het vanuit zowel de wensen van de organisatie, de behoeften van de medewerkers als de interactie tussen beiden.

FitzMe sluit bij voorkeur aan bij succesvolle projecten die er al zijn en vullen waar mogelijk aan of bieden nieuwe interventies aan. Wij zullen wel adviseren de juiste interventies op het juiste moment in te zetten. In lijn met het vitaliteitsbeleid en de wensen en behoefte van de medewerkers. Vervolgens is het de kunst om het effectief te implementeren, de deelnemers blijvend te activeren en het vooraf vastgestelde resultaat te bereiken.

We Create Consulting

De wereld veranderd in een hoog tempo. Wij geloven dat de optimale balans tussen Mens & Techniek de sleutel is tot succes. Wij geloven dat alleen organisaties die blijven innoveren, nu en in de toekomst relevant blijven. Technologische innovatie biedt een oplossing voor de uitdagingen van morgen en met Sociale innovatie halen we het meest uit onze mensen. Wecreate helpt organisaties grip te krijgen op de gewenste verandering. Dat doen wij met onze expertise op drie gebieden: Mens & Organisatie, Innovatie en Funding. Deze mix maakt ons uniek. Daar helpen wij onze klanten al bijna 10 jaar mee. Samen creëren wij de nieuwe toekomst van werk. Daarom heten we Wecreate.

Sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid (bekijk infographic)
Om binnen organisaties aan de slag te gaan met sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid heeft Wecreate, in samenwerking met verschillende onderzoekers en de samenwerkende O&O fondsen, een eigen model ontwikkeld voor Eigen regie op duurzame inzetbaarheid. Binnen dit model staat de vitale, vaardige en wendbare medewerker centraal. Daarnaast beschrijft het model welke rol de organisatie (faciliteren en cultuur) en de leidinggevende (stimuleren, vertrouwen, coachend leiderschap) hebben bij het bevorderen van eigen regie op duurzame inzetbaarheid. Met onze aanpak maken wij deze drie stakeholders (medewerker, leidinggevende en organisatie) van deze rol bewust en activeren wij ze om te bouwen aan een cultuur van vertrouwen waarin blijven ontwikkelen de norm is.

Sportief Besteed Groep

Wat begon als een interventie om de oudere Hagenaars in beweging te krijgen, onder de naam Sportief Plus, is inmiddels uitgegroeid tot een groep werkmaatschappijen met allemaal eigen specialiteiten. Één ding hebben alle werkmaatschappijen van Sportief Besteed Groep gemeen: een ieder zet zijn kennis en kunde in om de maatschappij te realiseren waarin iedereen meedoet. Zo sporten de buurtsportcoaches van Haaglanden Beweegt bijvoorbeeld met jongeren in de wijk en zo delen de communicatiespecialisten van Sport Heroes de (succes)verhalen van ZorgScala RAAK VVT-Haaglanden. Binnen dat hele spectrum zijn nu meer dan 80 SBG professionals dagelijks bezig om op een eigen wijze bij te dragen aan die inclusieve en vitale maatschappij.
Het grote voordeel van samenwerken binnen een groep? We delen alle opgedane kennis, ervaringen, best practices, leermomenten en werkwijzen met elkaar. Zo ontstaat een goed gefundeerde en breed maatschappelijk georiënteerde groep met een bijzondere portefeuille aan expertises. Een ander voordeel is dat er voor medewerkers alle ruimte is voor ontplooiing. Precies al die kennis met betrekking tot werken in een vitale organisatie en werken aan een vitale maatschappij, delen we graag met de professionals van de organisaties betrokken bij RAAK VVT-Haaglanden.

RAAKvlakken
Sportief Besteed Groep zet zich net als organisaties van RAAK VVT-Haaglanden en haar medewerkers in voor een gezonde en vitale samenleving waarin iedereen meedoet. Daartoe gebruiken we sport en beweging vaak als middel, maar is een bepaalde nieuwe beweging soms ook het doel van de inzet van interventies. Nog een raakvlak: we werken graag samen. Samen met andere organisaties, samen met professionals en vooral samen met en voor mensen. Door het samenwerken en delen van kennis, zijn we uiteindelijk gezamenlijk in staat om van duurzame inzetbaarheid meer dan alleen een concept of pilot te maken. Een derde raakvlak? Sportief Besteed Groep heeft haar roots in de regio Haaglanden en zit tot in de haarvaten van zorg- en welzijnsnetwerken. We kennen de wegen naar de lokale politiek en hebben reeds samenwerkingen met andere organisaties in de regio. Een bekend en betrouwbaar gezicht.

Tankstation voor Mensen

Zorg goed voor jezelf. En elkaar.

Tanken® is de manier om in 5 stappen bij je hart te komen, je intuïtie, je buikgevoel. Om van daaruit keuzes te maken die ervoor zorgen dat je energie in balans blijft. En dat is, zeker nu, de behoefte onder medewerkers. Om overeind te blijven en iedere dag weer de energie te vinden om door te gaan.

Tankstation voor Mensen faciliteert om de balans te herstellen én te vernieuwen. Voor mensen, voor medewerkers en voor organisaties. Om duurzaam vitaal te kunnen werken en leven.

Dit doen wij door mensen te leren Tanken® en/of #tankmomenten in te bouwen. We gebruiken daarbij veel films en muziek, omdat we daarmee sneller bij jouw energiebron komen.  Je eigen tankstation leren inzetten kan op verschillende manieren:

bijwonen van een ervaringssessie
volgen van de workshops
individuele tankgesprekken
online tankmomentjes per app of mail
supervisie met teams

In verband met Corona bieden we alles ook online/per video aan. We hebben hiermee inmiddels veel ervaring en ook online kun je ervaren en leren wat Tanken® is.

Voor jullie als medewerkers van de vvt-sector hebben we een aanbod op maat gemaakt. Om jullie te helpen om in drukke en intensieve tijden overeind te blijven en goed met je energie om te gaan. Wij kijken in ieder geval zeer uit naar de dingen die we voor en met jullie mogen doen!

Nibud

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting (not-for-profit) die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens.

Al sinds 1979 is het voorkomen van geldproblemen ons doel. We verzamelen kennis en vertalen dit naar bruikbare adviezen en waardevolle tips en tools voor goed omgaan met geld. Bij het Nibud werken verschillende specialisten, bij wie kwaliteit hoog in het vaandel staat. Daarom werken we met wetenschappelijke kennis, recente literatuur en actuele cijfers en inzichten.

Iedereen in Nederland zijn geldzaken in balans, nu en in de toekomst, dat heeft het Nibud voor ogen. Onze visie is een Nederland zonder geldproblemen waarbij er door iedereen (professional en consument) rekening wordt gehouden met hoe mensen met geld omgaan en hun financiële mogelijkheden. Wij werken er dagelijks aan deze kennis te verkrijgen, te vertalen en te verspreiden en daarmee mensen te helpen.

NatuurlijkSportief

Teun:
“Als enthousiast buitenmens en fysiotherapeut weet ik hoe belangrijk en heerlijk het is om actief te bewegen in de natuur. Als je buiten beweegt, kom je van binnen ook los. Juist doordat ik een achtergrond hebt bij een speciale militaire eenheid weet ik wat presteren onder druk met je doet en vooral ook hoe belangrijk het is dat je ook de tijd neemt voor ontspanning. Juist sport en bewegen leent zich uitstekend om zonder prestatiedruk en protocollen je eigen dingen te doen, maar het is vaak lastig om jezelf uit die prestatiesfeer te halen. Daarbij help ik je graag. En tijdens de speelse beweegsessie komt er vanzelf een gesprek opgang over wat voor jou belangrijk is en hoe jij stappen kan maken om jezelf nog beter te voelen.”

DEELNEMENDE ZORGORGANISATIES

Stichting Eykenburg

Kruisbessenstraat 12
2564 VD, Den Haag
070 750 70 00
eykenburg.nl

Respect Zorggroep

Scheveningseweg 76
2517 KZ, Den Haag
06 20 95 58 18
respectzorg.nl

Kessler Stichting

De la Reyweg 530
2571 GN, Den Haag
070 850 05 00
kesslerstichting.nl

HWW Zorg

Binckhorstlaan 303
2516 BC, Den Haag
070 379 33 11
hwwzorg.nl

Zorggroep Oldael

Maurits de Brauwweg 18
2597 KE, Den Haag
070 530 05 01
oldael.nl

Cardia

Mozartlaan 280
2555 KZ Den Haag

070 8008 888
cardia.nl

Evita

Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag
070 314 1600
evitazorg.nl

Saffier Groep

Rusthoekstraat 38
2584 CV, Den Haag
070 449 30 06
saffiergroep.nl

WZH

Polanenhof 497
2548 MP, Den Haag
070 756 11 37
wzh.nl

SWZ

Van Zuylen Van Nijeveltstraat 313
2242 LJ, Wassenaar
070 512 13 58
swz-zorg.nl

Florence

Laan van Vredenoord 1
2289 DA, Rijswijk
070 754 44 55
florence.nl

De Vitaliteitscafetaria wordt mogelijk gemaakt door:

Logo_zorgscala

Contact

070-7544 502
info@zorgscala.nl

Adres
Laan van Vredenoord 1
2289 DA Rijswijk

Postadres

Postbus 1005
2280 CA Rijswijk

Privacyverklaring

© Copyright 2020 Zorgscala
Powered by Sport Heroes